ผอ.สพม.36 ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลประกอบการประเมินผลการดำเนินงานเมืองต้นแบบการอ่าน

วันที่ 19  มิถุนายน  2562 เวลา 10.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   ร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูล แก่  ดร. ศิริกรณ์    มณีรินทร์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และคณะกรรมการ  ในการประเมินผลการดำเนินงานเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน ให้จังหวัดเชียงราย ได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว