สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2562

วันที่ 19  มิถุนายน 2562   นายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  1   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2562  ครั้งที่ 1/2562  ณ  ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกับ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   กำหนดจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลุกเสือแห่งชาติ  ในวันจันทร์ที่ 1  กรกฎาคม  2562   ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ  โดยผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด( ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ) จะมาเป็นประธานในพิธี และขอความร่วมมือหน่วยงาน/สถานศึกษา นำลูกเสือ-เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด เข้าร่วมพิธี