ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครู และนักเรียนในโอกาสเปิดเทอมช่วงแรกของปีการศึกษา 2562 พร้อมติดตามการดำเนินกิจกรรม 5 ส. และห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านวังยาว โรงเรียนบ้านนาแพง โรงเรียนบ้านสีเสียด โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า และโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ได้เยี่ยมห้องเรียน ร่วมพบปะนักเรียนของโรงเรียน สอบถามปัญหา อุปสรรค และให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน พร้อมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ 2562 ชมภาพโรงเรียนบ้านวังยาว ชมภาพโรงเรียนบ้านนาแพง ชมภาพโรงเรียนบ้านสีเสียด ชมภาพโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน ชมภาพโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า ชมภาพโรงเรียนบ้านนาโพธิ์