สพป.พิษณุโลก เขต 3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 15 คน พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับครูผู้ช่วย โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จะต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเป็น สิ่งสำคัญ นักเรียนชั้น ป.3 จะต้องท่องสูตรคูณได้ ณ ห้องประชุมแควน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3