ผอ.สพม. 36 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม พร้อมกับพบปะพูดคุย และมอบนโยบายให้คุณครูทั้งโรงเรียน โดยมี นายพิเศษ ถาแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ภาพ-ข่าว