ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารโครงการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารโครงการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้การเตรียมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลช กรุงเทพมหานคร คลิ๊กชมภาพทั้งหมด