สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมคณะกรรมการตรวจ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดประชุมคณะกรรมการตรวจ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)  ครั้งที่ 2/2562   ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562  ณ  ห้องประชุม 1  เพื่อพิจารณาแบบติดตามที่จะใช้ในการปฏิบัติงานและกำหนดปฏิทินการออกตรวจติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) โดยมีนางรัชฎาพร  ชูสกุล   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมครั้งนี้