ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับประธานเขตคุณภาพการศึกษา

วันที่  ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมประธานเขตคุณภาพการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือ และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานเขตคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒