สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท ตามนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท ตามนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ณ ห้องประชุมหลวงปุ่ศุข 401 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท