สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดโครงการบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กิจกรรมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบออนไลน์ ประจำปี 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดโครงการบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กิจกรรมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบออนไลน์ ประจำปี 2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ก่อนเปิดพิธีการอบรม ได้ร่วมร้องเพลงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต โดยมีนายสุรดิษ โยมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวนำ หลังจากนั้นได้ชี้แจงการประเมินแบบออนไลน์ พร้อมเข้าประเมินแบบออนไลน์ผ่านโทรศัพท์ แบบ smart phone ผู้เข้ารับการประเมิน ประกอบด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ที่มีอายุงานเกิน 1 ปี รวมทั้งหมด 61 ท่าน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด