เลขาธิการ กพฐ. มอบรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีมอบรางวัล และมอบโอวาทแก่ผู้ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 312 รางวัล จําแนกเป็นประเภทหน่วยงาน จํานวน 40 หน่วยงาน และประเภทบุคคล จํานวน 272 ราย ณ ห้องประชุม ชั้น 7 Adriatic Palace Hotel กรุงเทพมหานคร ชมคลิปกิจกรรม