ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 กุดแห่ สามแยก ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 กุดแห่ สามแยก ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีนายธีระพล สายสุข ผอ.โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา /ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 13 กุดแห่ สามแยก  กล่าวรายงาน  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

กิจกรรม: ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 13 กุดแห่ สามแยก  จำนวน 125 คน คณะวิทยากร จำนวน 20 คน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ความรู้ความเข้าใจในทักษะ กระบวนการทางลูกเสือ และในความสำคัญของกิจการลูกเสือ

  1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางลูกเสือไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง

ภาพ : อรรถวุฒิ ไชยเสนา และกัญญานัฐ บุตรวงศ์

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)