+++ท่านรองสุภาพ กาวิ แม่ฮ่องสอน เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเอโตะไซดัน+++

^^^^วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการพร้อมคณะพ่อแม่อุปถัมภ์จากประเทศญี่ปุ่นและให้เกียรติร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเอโตะไซดัน  ประจำปีการศึกษา 2562  ให้กับนักเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ณ  ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ +++ธีรธิดา   พรหมมาแบน  รายงาน++++

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน