เครือข่ายคุณภาพการศึกษาแก้วบูรพา สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารฯ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายวิทย์  ศรีวะรมย์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการจัดประชุมผู้บริหารฯ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 21 มิถุนายน  2562  ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว ซึ่งมีผู้บริหารฯ ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 โรงเรียน รวม 87 คน เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ในการนี้ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับครูผู้มีผลงานดีเด่นในเครือข่าย จำนวน  18 รายการด้วย….