ผอ.สพม.36 รับรางวัล”นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน”

วันที่ 21 มิถุนายน  2562 เวลา 8.30 น.  นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้ารับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ระดับชาติ ครั้งที่  8  ประจำปีการศึกษา 2562   โดยรับรางวัล ”นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน” ณ  โรงแรมอะเดรียติก พลาเลซ กรุงเทพฯ ในการนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมรับรางวัลด้วย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว