สพม.10 ประกวดการแข่งขันทักษะวิชาภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทยฯ

ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดการแข่งขันทักษะวิชาภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  โดยมีนักเรียนในสังกัดให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย  ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562