สพป.พิษณุโลก เขต 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการกิจกรรมการพัฒนาเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุโรงเรียน

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พบปะ ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการกิจกรรมการพัฒนาเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 4   ณ โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว อ พรหมพิราม