ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพการบริหารและการจัดการศึกษา

    วันที่ 22 มิถุนายน 2562   เวลา 09.30 น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพการบริหารและการจัดการศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เพื่อประเมินผลการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.และสถานศึกษาในสังกัด  ในการเป็นผู้นำด้านวิชาการ  การมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2