ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับมอบโดมอเนกประสงค์ และห้องน้ำนักเรียน 15 ที่นั่ง มูลค่ากว่าล้านบาท

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบโดมอเนกประสงค์ และห้องน้ำนักเรียน 15 ที่นั่ง มูลค่ากว่าล้านบาท โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และนายชัยสิทธิ ชัยสัมฤทธิผล นายอำเภอแก้งคร้อ พร้อมด้วย นายก อบต.หนองไผ่, ผู้นำชุมชน คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้พบปะประชาชนในพื้นที่และร่วมปลูกไม้ผลยืนต้นตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวชื่นชมและขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา,คณะครูโรงเรียนบ้านซำมูลนาก และชุมชน ที่ได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วมมอบสิ่งปลูกสร้างเพื่อสาธารณประโยชน์และนักเรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง เด็กเป็นทรัพยากรที่สำคัญหากได้รับการดูแลเอาใจใส่ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติต่อไป

นายสมัต อาบสุวรรณ์ ผอ.รร.บ้านซำมูลนาก กล่าวว่า ในวันนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่สำคัญ 3 พิธี ดังนี้ 1) ช่วงเช้าทำพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 80 ปีของโรงเรียนบ้านซำมูลนาก 2) พิธีมอบโดมอเนกประสงค์และห้องน้ำ 15 ที่นั่ง ให้เป็นสมบัติของทางราชการ ซึ่งก่อสร้างจากเงินผ้าป่าสามัคคี-ศิษย์เก่า รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท โดยได้รับเกียรติจาก นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานรับมอบ และ 3)พิธีปลูกไม้ผลยืนต้นเพื่อเป็นอาหารกลางวัน โดยมีความเชื่อว่าหากนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันและผลไม้ทุกวัน จะทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ช่วยแก้ปัญหา การขาดสารอาหารให้กับนักเรียนได้ ผลผลิตที่เหลือสามารถนำออกจำหน่ายให้กับชุมชนเป็นรายได้หมุนเวียนกลับมาสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท