บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ สพป.สระบุรี เขต ๑

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนในสังกัด โดยมี นายสำเริง แสงทัน รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้กล่าวรายงานครั้งนี้ และนายนิพนธ์ เบญจกุล ผู้อำนวยการภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดรายการประชุม ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1

pasuta susadapong