สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ก่อนเปิดการประชุมได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 18 โรงเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 โรงเรียน หลังจากนั้นนางสาวศิรินทิพย์ ไค่นุ่นสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน ที่ทำคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับประเทศ และเป็นอันดับที่ 1 ของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 และนายชินชน สร้อยสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบัวคำ ที่ทำคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษสูงเป็นอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด