รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สังกัด สพม.36 เข้าร่วมโครงการ APT JSO-8 ASEAN+3 จาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

วันที่ 9  มิถุนายน  2562  นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ร่วมยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   ที่ได้รับเหรียญรางวัล 1 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ  “โครงการ APT JSO-8 ASEAN+3”   จาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผลปรากฎว่า  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  ได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้  1. เด็กหญิงศุภศจีภรณ์ ผ่องสะอาด ได้เหรียญเงิน 1 เหรียญ  จาก group project presentation  และได้เหรียญทองแดง 2 เหรียญ  จาก Lab skill และ poster presentation Thailand team A  2. เด็กชายติณห์ปราณนต์ ศรีวรพรกุล   ได้ 2 เหรียญทองแดง จาก Lab skill และ poster presentation Thailand team A /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว