เยาวชนอ่างทอง จิตอาสาป้องกันยาเสพติด

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น นายศรีรัตน์  รัตน์ราศรี  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ได้รับมอบหมายจาก ดร.มโน  ชุนดี   ผอ.สพป.อ่างทอง ให้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนอ่างทองจิตอาสาป้องกันยาเสพติด โดยมี นายณัฐพล  ไทยวงษ์ ประธานศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน    ผู้เข้ารับการอบรมเป็นตัวแทนเยาวชนแกนำจากโรงเรียนสังกัด สพม. 5 จำนวน 3 โรงเรียน , สังกัด สพป.อ่างทอง 4 โรงเรียน สังกัดอาชีวศึกษา 1 โรงเรียน และสังกัดสถานศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน รวม 150  คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายสมาชิก ศอ.ปส.ย.ระดับจังหวัดอ่างทอง และให้เยาวชนตระหนักถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน  ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง