สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคล ประจำรัชกาลที่ 10 ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน เพื่อนำไปปลูก ดูแลบำรุงรักษา ที่โรงเรียน ต่อไป