สพป.ชัยภูมิ เขต2สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย สำหรับนักเรียนอำเภอเกษตรสมบูรณ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนกอกวิทยา นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวพบปะและมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิโดยเชิญชวนผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ 3 วัน ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 28 กรกฎาคม และ 12 สิงหาคม รวมทั้ง มอบนโยบายจิตอาสาแก่ผู้เข้ารับการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยมีวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่น 3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เป็นวิทยากร ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนในอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จำนวน 1,000 คน ทั้งนี้มี นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นายก อบต.ในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นางณัฐธยาน์ รังกลาง ผอ.รร.โนนกอกวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมต้อนรับและเข้ารับการอบรมหลักสูตรฯดังกล่าว พร้อมนี้ นายณัฐวุฒิ ถุนนอก ได้เป็นตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมกขอบคุณวิทยากรในครั้งนี้ด้วย