ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง ของพระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม รองเจ้าคณะภาค 1 และคณะ

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง ของพระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม รองเจ้าคณะภาค 1 และคณะ ณ บ้านดอนม่วงป่าโมง ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

นายบัณฑิต รักชื่อ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง

รัชฎาภรณ์ สามารถ : ภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)