ผอ.สพป.ลพ. เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครู และนักเรียนในโอกาสเปิดเทอมช่วงแรกของปีการศึกษา 2562 พร้อมติดตามการดำเนินกิจกรรม 5 ส. และห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 2 โรงเรียน ดังต่อไปนี้ โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง โรงเรียนบ้านจำบอน ได้ร่วมพบปะนักเรียนของโรงเรียน และได้สอบถามปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนก่อนเดินทางกลับสำนักงานฯ อีกด้วย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562