สพป.ชัยภูมิ เขต2 การอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองประจำปี 2562 รุ่นที่ 1

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมสายทอง สายธารธรรม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 โดยมี คณะทำงานพัฒนากิจกรรมลูกเสือ สพป.ชัยภุมิ เขต 2 และ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นวิทยากรอบรม และมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองในโรงเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอคอนสาร และอำเภอบ้านแท่น กว่า 150 คน เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ เพื่อทบทวนความรู้วิชาลูกเสือสำรองให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และนำความรู้ไปปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามเนื้อหาวิชาลูกเสือสำรองต่อไป