สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นิเทศ ติดตาม การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ชุดที่ 2  นำโดยนายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ ออกนิเทศ ติดตาม การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (PA รุ่น 2 ) ณ ร.ร.บ้านลำชี/บ้านดอนหันวิทยา/ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์