สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ชุมวรฐายี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษาพร้อมด้วยบุคลากร ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 26/2562 ณ ห้อง conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อรับทราบภารกิจและข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน