สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เคารพธงชาติ..กล่าวความดี

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณหน้า สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร พร้อมด้วย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรในสำนักงานร่วมกันเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมสวดมนต์ไหว้พระ ยืนสงบนิ่งสร้างสมาธิก่อนการทำงาน ซึ่งวันนี้ นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา ผู้แทนกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวว่า ความดีสำหรับตนเองที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาโดยตลอด ก็คือ การดูแล บิดา-มารดา ประพฤติตนเป็นลูกที่ดีไม่ทำให้ท่านเสียใจ/หนักใจ แม้บิดาจะเสียชีวิตไปแล้ว พอถึงวันครบรอบที่ท่านเสียชีวิตก็จะทำสังฆทานกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ท่านทุกปี การเป็นข้าราชการที่ดี พัฒนาตน ค้นหาความจริง ไม่ละทิ้งการงาน ประสานให้เกิดผล อุทิศตนเพื่อชีวิต การนับถือศาสนาพุทธ คิดดี พูดดี ทำดี รักษาศีล ๕