สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26/2562

วันที่  26  มิถุนายน  2562   เวลา 08.00 น. นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  และบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่26/2562  ณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง  เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ