+++ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมงานวันรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕62 +++

^^^  วันนี้   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติร่วมงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องใน

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕62 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน   โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ท่านสิริรัฐ  ชุมอุปการ  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยมีจุดประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ

ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และให้ประชาชนได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด  ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนดคือ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ++แสงเดือน  พิศไหว  ภาพ  //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน