สพม. 36 พบปะหารือ”สภากาแฟ” ครั้งที่ 5/2562 

วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 07.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้ นายประจักษ์ สีหราช รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   พร้อมด้วย นายเฉลิมฤทธิ์ ชูศรี   นิติกรปฏิบัติการ  เป็นตัวแทน  เข้าร่วมพบปะหารือ”สภากาแฟ” ครั้งที่ 5/2562  ณ  แขวงการทางหลวงเชียงราย ที่ 1  อำเภอเมือง จังหวัดชียงราย  เพื่อพบปะหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ  โดยมี นายประจญ  ปรัชสกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน  / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์/ข่าว