สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2562

วันที่  26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  มอบหมายน.ส.จริยา รัตนพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสังกัด ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ บุคลากร นักเรียน ร่วมปลุกกระแสแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ด้วยการสวมเสื้อสีเหลือง ภายใต้กรอบแนวคิด และคำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด “ และขอขอบคุณนายสมศักดิ์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูอมรเทพไชโย ครูเฉลิมชนม์ แก้วหาวงษ์ และนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ได้เป็นตัวแทนสถานศึกษาในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในครั้งนี้ โดยท่านประธานในพิธี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการเป็นขวัญ และกำลัง ให้แกครู และนักเรียนด้วย