สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ กับ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลงานดีเด่น ประเภท “หน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา”

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 นำโดย นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภท “หน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา” กับ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

Latest posts by Darat Meesangkaew (see all)