สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล(Teleconference) เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ของ สพฐ.และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล(Teleconference) เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ และชี้แจงการดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากนั้น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ เน้นย้ำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ครบถ้วนทันตามกำหนด ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3