สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ

บ่ายวันที่ 24 มิ.ย. 62  ดร.พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  มอบหมายให้ ดร.สุระศักดิ์  ฉายขุนทด  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ  ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา   โดย นายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ  นายอำเภอด่านขุนทด  เป็นประธานในพิธีฯ

ตามที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอด่านขุนทด (ศอ.จอส.อ.ด่านขุนทด)  ได้เปิดรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ เมื่อวันที่ 3 – 25 เม.ย. 62  และอำเภอฯได้รับสิ่งของพระราชทาน  จำนวน 377 ชุด เพื่อนำส่งมอบให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ  ในการนี้  ศอ.จอส.อ.ด่านขุนทด  จึงได้กำหนดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ ในวันที่ 24 มิ.ย. 62  โดยได้เชิญห้วหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ