สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมทางไกล (Teleconference) การชี้แจงสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำเขตตรวจราชการของ สพฐ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. คณะ รอง ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าภาพตัวชี้วัด  ร่วมประชุมทางไกล (Teleconference) การชี้แจงสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำเขตตรวจราชการของ สพฐ. ตามตัวชี้วัดฯ และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562 ณ ห้องประชุมเกษมสุข  สพป.ชัยนาท โดย ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธาน