ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รับชมการถ่ายทอดสดการชี้แจงความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการของ สพฐ.

>>>>>>วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ที่เกี่ยวข้องรับชมการถ่ายทอดสดการชี้แจงความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการของ สพฐ. ผ่านระบบ Tele conference ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3