++ท่านรองสุภาพ กาวิ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่สุริน อ.ขุนยวมแม่ฮ่องสอน+++

^^^  วันนี้   นายสุภาพ    กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมิน ผู้บริหารสถานศึกษา รายนายอาคม  กลิ่นสักโก ประเมินเพื่อนเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ    +++ นรินทร์    ไชยวงศ์  ภาพ //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ข่าว+++