สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติภัย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญใจกำลังใจโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัย พร้อมให้คำแนะนำจัดทำรายงานเพื่อขอรับงบประมาณซ่อมแซมอาคารอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  พร้อมด้วย นางไพฑูรย์ หวะสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางกรันทา พิมพ์โสภา  ผู้รับผิดชอบฯ ได้ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจโรงเรียนบ้านช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัย จากการตรวจความเสียหาย พบว่า ฝ้าเพดาด้านนอกอาคารเรียนหลุดออกมาทั้งแผงได้รับความเสียหาย ซึ่งเกิดจากลมกรรโชกแรงทำให้ฝ้าเพดานพังลงมาทั้งแถบ หากทิ้งไว้นานอาจเป็นอันตรายกับเด็กนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำโรงเรียนบ้านช่อผกาจัดทำรายงานเพื่อขอรับงบประมาณซ่อมแซมอาคารในโอกาสต่อไป