สพม.39 รับชมการถ่ายทอดสดการชี้แจงความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการของ สพฐ.

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลการชี้แจงความเข้สใจในการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Tele conference โดยว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพุทธนเรศสพม.39