สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมประกาศเจตจำนงเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

>>>>>>วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 8:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมกันนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นำคณะผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ กล่าวคำประกาศเจตจำนงเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตพร้อมกัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากร ในสังกัดทุกคนปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ต่อทางราชการ พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม