ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมงานจัดนิทรรศการแสดงผลงานการบริหารการศึกษาของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

วันที่  27  มิถุนายน  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และบุคลากรในสังกัด  เดินทางให้กำลังใจ  นายดำเนิน  เพียรค้า ที่รับการประเมินให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานการบริหารการศึกษา  ณ  ห้องประชุมสนานฉันท์  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  1