ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมการตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 (ในฐานะคณะกรรมการ) ร่วมการตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 เพื่อดำเนินการตรวจประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ตามหลักเกณฑ์และคู่มือที่กำหนด เสนอแนะสถานศึกษา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสรุปผลการตรวจประเมินผลและเสนอต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในขั้นตอนต่อไป โดยมีคณะกรรมการจากการแต่งตั้งของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี ตรวจการประเมินในครั้งนี้ ซึ่งในวันนี้เป็นการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562 ของโรงเรียนเมืองปัตตานี สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1