สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันการทุจริต

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันการทุจริต ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสำนักงาน ร่วมมือกันต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบภายใต้มาตรการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น ประกอบด้วย ห้องประชุมเมืองบัว โรงแรมสาเกตนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด