พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง สพม.37 กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

+++วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 รอบการการประเมิน 1 เมษายน – 30 กันยายน 2562 ระหว่าง สพม.37 และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 46 โรงเรียน โดยมีนางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงานร่วมเป็นสักขีพยาน