ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครู D. A. R. E

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดหนองครก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายสันติ บำรุงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองครก และคณะครู ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ จำนวน ๒๗ คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สถานีตำรวจภูธรทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามเจตนารมณ์ “สังคมหนองครกเข้มแข็งและรอดพ้นภัยยาเสพติด”  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก พ.ต.ท.อภิชัย เอการัมย์  ครู D. A. R. E  ชมการสาธิตเครื่องเป่าระดับแอลกอฮอล์ การตรวจสภาวะเพื่อหาสารเสพติด การเยี่ยมห้องขังผู้ต้องหา การให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงเห็นพิษภัยของยาเสพติด การอ่านสัญญาณจราจร และกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (ขอขอบคุณ พ.ต.อ.บุญสินธุ์ ผดุงสุข ผกก.สภ. ทะเมนชัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่คอยอำนวยความสะดวกคณะครู บุคลากรและนักเรียน)