ทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน ประจำปีการศึกษา 2562-2563

ด้วยรัฐบาลโอมานได้ประกาศให้ทุนการศึกษา Omani Programme for Cultural and Scientific Cooperation แก่นักศึกษาไทย เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2562-2563 หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ทุนรัฐบาลโอมาน